• Installatiebedrijf Frank B.V.

    Prins Bernhardstraat 8

    6576 BB te Ooij

    T 024-6633100

    E info@frankbv.nl

    Email Ons

DUURZAME ENERGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid, een breed begrip

 

U kunt een krant openslaan, televisie kijken, door de stad lopen of Googelen regelmatig wordt u geconfronteerd met onderwerpen die te maken hebben met het milieu, schaarste van  grondstoffen, energietekorten , verandering van het klimaat, broeikasgassen enzovoort.

Wij hoeven geen geleerden te zijn om te beseffen dat onze manier van leven, met name die van de afgelopen decennia, heeft geleid tot onherroepelijke schade aan onze leefomgeving . Steeds meer worden wij ons ervan bewust dat het zo echt niet langer kan en niet in de eerste plaats voor onszelf maar vooral voor de komende generaties!

Ook de overheid zet zich sterk in consumenten en bedrijven bewust te maken dat het op deze manier niet meer kan. Met het nationale energieplan  “Meer met Minder” probeert de overheid in samenwerking met Uneto-VNI de branchevereniging voor installatiebedrijven en detailhandel , consumenten en bedrijven aan te zetten tot een efficiëntere en duurzamer energiegebruik.

Duurzaamheid is een erg breed en moeilijk begrip. Duurzaam gaat echter verder dan het efficiënt omgaan met energiegebruik. Duurzaam is een lange termijn gedachte en heeft te maken met het milieu, de medewerkers en de maatschappij waarbij de nadruk vooral ligt op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om een betrokkenheid die een stap verder gaat dan waartoe de overheid ons verplicht.

 

Maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

 

Duurzaam wil zeggen dat iets lang meegaat. Het is degelijk gemaakt en wordt goed onderhouden. Duurzaam betekent ook dat iets wordt gedaan op een manier die rekening houdt met toekomstige generaties. Bijvoorbeeld: duurzame energie is energie die zo wordt opgewekt dat er geen schade of uitputting ontstaat. Olie of steenkool zijn niet duurzaam, zonne-energie en windenergie bijvoorbeeld wel. Duurzaam staat ook dat mensen graag werk willen hebben, geld kunnen verdienen en aan een toekomst kunnen werken. Mensen willen op een verantwoorde en gezonde manier kunnen werken!

Een algemeen erkende definitie van duurzaamheid luidt dan ook vrij vertaald:

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar behoeften wordt voorzien zonder de komende generaties deze mogelijkheid te onthouden”

Wij leveren duurzame kwaliteit en werken met respect voor gezondheid en milieu.