WARMTEPOMPEN

Waarom een warmtepomp?

Er zijn tal van redenen om te kiezen voor warmtepompen als warmtebron voor een cv-installatie. Hieronder is een opsomming opgenomen van de belangrijkste keuzecriteria.
De voordelen van de warmtepompen op een rij:

 

Betrouwbaar

 

De warmtepomptechnologie is in een aantal Europese landen zoals Zweden en Zwitserland al “state of the art” en daarmee een beproefde techniek.

 

Nu al beschikbaar

 

Warmtepompsystemen worden samengesteld uit bestaande componenten en zijn daarmee een nieuw product. Met dit nieuwe product wordt in de bestaande verwarmingsmarkt geopereerd.

 

Brandstofdiversiteit

 

Warmtepompen kunnen elektriciteit gebruiken afkomstig van elke vorm van opwekking: gas/kolencentrale, WKK, Bio-WKK, wind, geothermie en zon. Warmtepompen dragen ook meer bij aan brandstofdiversiteit dan andere opwekkers van warmte.

 

Op nieuwbouwlocaties biedt de elektrische warmtepomp de mogelijkheid om af te zien van een gasinfrastructuur.

 

Duurzame techniek

 

Duurzaam opgewekte elektriciteit is CO2-neutraal en draagt daarmee bij aan het klimaat en het behoud van reserves van fossiele energie. Bij gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit zijn warmtepompen de enige mogelijkheid om CO2 neutraal te verwarmen.

 

Eenvoudige infrastructuur

 

De elektrisch gedreven warmtepomp kan worden ingezet zonder dat er grote aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn. Op nieuwbouwlocaties kan worden volstaan met een elektrische infrastructuur. Andere vormen van warmtevoorziening (collectieve verwarmingssystemen, stadsverwarming, HR of HRE) vereisen extra infrastructuur in de vorm van warmte- of gasnetten.

 

Comfort

 

Omkeerbare warmtepompen kunnen behalve verwarmen ook op relatief energiezuinige wijze koelen. Met bron kunnen met vrije koeling rendementen in de vorm van COP’s van 10-20 worden gerealiseerd.

 

De koelnoodzaak is het resultaat van de steeds betere thermische isolatie en kierdichtheid van woningen na invoering van de EPC/EPN. Hierdoor staat de woning in de zomer de zonnewarmte moeizaam af aan zijn omgeving. Dit heeft geleid tot het fenomeen van de “oververhitte” woningen.

 

Om hier op te anticiperen schaffen bewoners zelf (te) vaak koelunits met zeer lage energie-efficiënte aan, waarmee de via de EPC/EPN gerealiseerde energiezuinigheid van woningen voor een groot deel teniet wordt gedaan.