Prins Bernhardstraat 8 6576 BB te Ooij 024-6633100

Bart Frank

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Bart Frank, directeur van Frank BV Installatietechniek. In 1983 bij de fa. Frank in dienst getreden in de functie van Service Monteur voor gasgestookte toestellen en technische installaties. Ik heb een elektrotechnische achtergrond. Mijn elektrotechnische kennis blijkt onontbeerlijk als we naar de huidige en toekomstige  ontwikkelingen binnen de installatietechniek kijken.

 

 Installatietechniek is een dynamische veranderende markt.

 

Mijn visie

In al die jaren dat ik binnen de installatietechniek werkzaam ben, weet ik niet anders dan dat we ieder jaar beginnen met veranderingen in de techniek, de markt en de regelgeving. Geen jaar is hetzelfde, en dat is wat werken in de techniek zo uitdagend maakt. Ik vind niet dat ik altijd duurzaam moet denken of zijn, maar ik  ik vind wel dat je verantwoorde keuzes moet maken. Ik ben daarin wel realistisch. Ik geloof in de noodzakelijke veranderingen die niet alleen voor onze toekomstige generaties, maar ook voor onze huidige samenleving op vele gebieden noodzakelijk zijn. Met betrekking tot het energievraagstuk zie ik een bewustwordingsproces bij mensen ontstaan dat de komende tijd voor een belangrijke beweging zal zorgen binnen de huidige energietransitie. Voorwaarde is wel dat mensen zelf de keuze willen en zullen maken en zij niet afhankelijk moeten zijn van regulering, of overgeleverd zijn aan de macht van het grote geld binnen de grote energiemachten.

Specialisme

Onze specialisatie is het gebruik maken van beschikbare technieken  om comfortabel leven en werken binnen de bebouwde omgeving verantwoord mogelijk te maken. Alle ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vragen om een integrale aanpak op expertise